Piotr Krauczanka: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 51 bajtów ,  1 miesiąc temu
 
16 maja 1990 roku został [[deputowany]]m ludowym do [[Rada Najwyższa Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej|Rady Najwyższej Białoruskiej SRR]] XII kadencji{{r|k}} z Autozawodskiego [[Okręg wyborczy|Okręgu Wyborczego]] Nr 8 miasta [[Mińsk]]a{{r|g}}. 17 lipca 1990 roku{{r|f}} objął funkcję ministra spraw zagranicznych Białoruskiej SRR{{r|a}}, w związku z czym 27 lipca przedterminowo wygasł jego mandat deputowanego{{r|g}}. W 1990 roku uzyskał tytuł dyplomatyczny Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora ZSRR. Po zmianie nazwy państwa 19 września 1991 roku kontynuował pracę jako minister spraw zagranicznych Republiki Białorusi. Był szefem delegacji Białorusi na 45–48. sesjach [[Zgromadzenie Ogólne ONZ|Zgromadzenia Ogólnego ONZ]]{{r|a}}. W czasie kampanii przed [[Wybory prezydenckie na Białorusi w 1994 roku|wyborami prezydenckimi w 1994 roku]] prowadził agitację na rzecz kandydatury [[Wiaczasłau Kiebicz|Wiaczasłaua Kiebicza]]{{r|b}}. Funkcję ministerialną pełnił do 1994 roku{{r|a}}.
 
Piotr Krauczanka był członkiem [[Białoruska Socjaldemokratyczna Hramada|Białoruskiej Socjaldemokratycznej Hramady]] (BSH){{r|o}}. Na zjeździe zjednoczeniowym w połowie 1995 roku, w czasie którego doszło do połączenia BSH z [[Partia Zgody Ludowej|Partią Zgody Ludowej]] i powstała [[Białoruska Socjaldemokratyczna Partia (Ludowa Hramada)]], Krauczanka wszedł w skład nowego ugrupowania i został wybrany zastępcą przewodniczącego{{r|b}}. Tym niemniej w [[Wybory parlamentarne na Białorusi w 1995 roku|wyborach parlamentarnych w 1995 roku]] kandydował jeszcze oficjalnie z ramienia BSH{{r|o}}.
 
W drugiej turze [[Wybory parlamentarne na Białorusi w 1995 roku|uzupełniających wyborów parlamentarnych 10 grudnia 1995 roku]] został wybrany na deputowanego do [[Rada Najwyższa Republiki Białorusi|Rady Najwyższej Republiki Białorusi]] XIII kadencji z Mołodeczańskiego-Południowo-Zachodniego Okręgu Wyborczego Nr 197. 19 grudnia 1995 roku został zarejestrowany przez [[Centralna Komisja Republiki Białorusi ds. Wyborów i Prowadzenia Republikańskich Referendów|centralną komisję wyborczą]]{{r|g}}, a 9 stycznia 1996 roku zaprzysiężony na deputowanego{{r|c}}. Od 23 stycznia pełnił w Radzie Najwyższej funkcję przewodniczącego [[Komisja parlamentarna|Stałej Komisji]] ds. Międzynarodowych{{r|d}}. Należał do [[Socjaldemokracja|socjaldemokratycznej]] frakcji „Związek Pracy”. 4 marca został członkiem stałej delegacji Rady do [[Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy|Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy]]{{r|l}}. Od 3 czerwca był przewodniczącym grupy roboczej Rady Najwyższej ds. współpracy z [[Bundestag]]iem [[Niemcy|Republiki Federalnej Niemiec]]{{r|e}}. 21 czerwca został członkiem delegacji Rady do [[Zgromadzenie Parlamentarne Związku Białorusi i Rosji|Zgromadzenia Parlamentarnego Stowarzyszenia Białorusi i Rosji]]{{r|m}}.