Alojzy Wrzeciono: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 4873 bajty ,  12 lat temu
uzupełnienie biografii
m (POV usunięcie)
(uzupełnienie biografii)
[[Kategoria:Urodzeni w 1923|Wrzeciono, Alojzy]]
[[Kategoria:Zmarli w 2003|Wrzeciono, ALojzy]]
 
BIOGRAFIA
 
'''Młode lata'''
Alojzy Wrzeciono był jednym z jedenaściorga dzieci Piotra Wrzeciono i Rozalii Wrzeciono z domu Kampa, właścicieli dużego gospodarstwa rolnego w Tarnowie Opolskim. Byli oni głęboko wierzącymi katolikami i gorącymi patriotami. Należeli do pierwszych członków Związku Polaków w Niemczech. Dzieci, mimo wielu trudności, kształcili w języku polskim w polskich szkołach. Alojzy Wrzeciono był uczniem Polskiego Gimnazjum w Bytomiu, a następnie Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie
 
'''Lata wojenne'''
 
W sierpniu 1939 r. został aresztowany przez hitlerowców wraz z innymi uczniami i profesorami Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie i wywieziony do obozu odosobnienia w Tapiau, a następnie w Grünhoff. Po uwolnieniu wrócił do domu, gdzie pracował w gospodarstwie rodziców.
 
'''Lata powojenne'''
W 1948 r. zdał eksternistycznie egzamin dojrzałości i rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1952 r. uzyskał tytuł magistra matematyki i dyplom ukończenia studiów fizyki, a we wrześniu 1952 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach.
 
'''Kariera naukowa'''
 
W listopadzie 1954 r. rozpoczął studia aspiranckie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w zespole kierowanym przez Profesora Stanisława Lorię, gdzie specjalizował się w dziedzinie ferromagnetyzmu.
W styczniu 1958 r. Alojzy Wrzeciono został asystentem Profesora Szczepana Szczeniowskiego w Zakładzie Ferromagnetyków Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
W 1963 r. na Wydziale Matematyczno-Fizyczno- Chemicznym UAM obronił pracę doktorską : „ Namagnesowanie i anizotropia magnetokrystaliczna związku międzymetalicznego Mn5Ge3”. Od kwietnia 1964 r. objął stanowisko adiunkta w zakładzie Ferromagnetyków Instytutu Fizyki PAN, gdzie później pełnił obowiązki kierownika Pracowni Stopów i Ferrytów.
W 1967 r. odbył staż naukowy we Francji w Grenoble w Laboratorium kierowanym przez Prof. Louisa Neéla, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki ferromagnetyzmu.
W lutym 1973 r. Alojzy Wrzeciono został kierownikiem Zespołu Problemowego Metali Magnetycznych PAN w Poznaniu.
W 1974 r. na podstawie pracy „ Struktura domenowa związków międzymetalicznych Mn5Ge3, MnSb, Mn2Sb” uzyskał tytuł doktora habilitowanego.W 1975 r., po utworzeniu Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, został kierownikiem Zakładu Stopów Magnetycznych. W 1993 r. uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego.
W 1994 r. przeszedł na emeryturę, pozostając jednak w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 
'''Dorobek i osiągnięcia'''
 
Profesor Alojzy Wrzeciono w czasie swojej pracy naukowej opublikował 137 artykułów naukowych, wypromował 7 doktorów i kilku magistrów. Jeden z jego doktorantów – Mieczysław Jurczyk uzyskał tytuł profesora, a kolejnych czterech tytuł doktora habilitowanego.
Prace naukowe Profesora dotyczyły przede wszystkim związków międzymetalicznych manganu oraz związków międzymetalicznych lantanowców z pierwiastkami przejściowymi o niewypełnionej powłoce 3d oraz opracowania nowej technologii wytwarzania stopów amorficznych i nanokrystalicznych, w tym magnesów nanokompozytowych. Prowadził on wszechstronne badania tych wytwarzanych przez siebie materiałów: ich właściwości magnetycznych, struktury i zewnętrznego pola w funkcji temperatury i zewnętrznego pola magnetycznego, przejść fazowych, anizotropii, magnetostrykcji oraz struktury domenowej.
Zbudował wiele oryginalnych aparatur badawczych – projektował i często samodzielnie wykonywał aparaturę pomiarową
i potrzebne urządzenia technologiczne. Jego prace są cytowane przez wielu uczonych świata a reprodukcje obrazów proszkowych struktur domenowych znajdują się między innymi w monografii prof. Neéla i podręczniku fizyki profesora Szczepana Szczeniowskiego.
Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany między innymi: Honorową Odznaką Miasta Poznania w 1983 r., Złotym Krzyżem Zasługi w 1980 r., Medalem XXV-lecia Polskiej Akademii Nauk (za zbadanie własności magnetycznych stopów lantanowiec-metal przejściowy- bor). Jednym z najbardziej przez niego cenionych odznaczeń był Medal Rodła, który otrzymał w 1986 r.
 
'''Zainteresowania humanistyczne'''
 
Profesor Alojzy Wrzeciono był także humanistą: znawcą filozofii oraz historii Polski (szczególnie interesowały go losy Polonii w Niemczech). Znał doskonale kilka języków obcych. Był także miłośnikiem muzyki, wspierał organizowanie koncertów organowych, w szczególności Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie. Często też wspomagał organizatorów jako tłumacz, gdy na koncerty byli zapraszani obcokrajowcy.
7

edycji