Otwórz menu główne

Zmiany

Dodana spacja przez wyrac "Instrumentami".
'''Promocja''' jest to oddziaływanie na odbiorców [[produkt|produktów]] danej firmy, polegające na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów lub [[usługa|usług]] oraz samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku.
 
Promocja jest elementem [[komunikacja marketingowa|komunikacji marketingowej]]. Instrumentami promocji w marketingu mix dla koncepcji 4P są:
promocja sprzedaży, reklama, personel odpowiedzialny za sprzedaż, marketing bezpośredni, ''[[public relations]]''.
 
Anonimowy użytkownik