Łotewska Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza – Inne języki