Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową – Inne języki