44 minuty: Strzelanina w północnym Hollywood – Inne języki