A Republikanska futbołna grupa (1994/1995) – Inne języki