A Republikanska futbołna grupa (1995/1996) – Inne języki