Aleksandr Orłow (funkcjonariusz NKWD) – Inne języki