Amerykańskie Stowarzyszenie Kompozytorów, Autorów i Wydawców – Inne języki