Antagonisty receptora angiotensyny II – Inne języki