Archidiecezja mecheleńsko-brukselska – Inne języki