Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku – Inne języki