Aromatyczna substytucja nukleofilowa – Inne języki