Autokefaliczny Prawosławny Kościół Albanii – Inne języki