Awaria zasilania w USA i Kanadzie w 1965 – Inne języki