Bazylika kolegiacka Grobu Bożego w Miechowie – Inne języki