Białoruski Państwowy Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki – Inne języki