Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka – Inne języki