Biegi narciarskie na Zimowej Uniwersjadzie 2017 – Inne języki