Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948 – Inne języki