Boża Wola (województwo podkarpackie) – Inne języki