Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 – Inne języki