Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku – Inne języki