Częstość występowania pierwiastków we Wszechświecie – Inne języki