Człowiek w teatrze życia codziennego – Inne języki