Czwarty rząd Williama Ewarta Gladstone’a – Inne języki