Diecezja krakowsko-częstochowska (Kościół Polskokatolicki w RP) – Inne języki