Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej – Inne języki