Europejskie biuro do spraw języków rzadziej używanych – Inne języki