Filip Ludwik Wittelsbach (Pfalz-Neuburg) – Inne języki