Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” – Inne języki