Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Inne języki