Godła republik związkowych Jugosławii – Inne języki