Henryk Firlej (arcybiskup gnieźnieński) – Inne języki