Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie, którego zwano Duninem – Inne języki