Historia rozszerzeń wspólnot europejskich i Unii Europejskiej – Inne języki