II wojna Francuzów z Dahomejem (1892–1894) – Inne języki