Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt – Inne języki