Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu – Inne języki