Istryjskie Zgromadzenie Demokratyczne – Inne języki