Jan Wilhelm (książę Kleve, Jülich i Bergu) – Inne języki