Karelo-Fińska Socjalistyczna Republika Radziecka – Inne języki