Kazańskie Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego – Inne języki