Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP – Inne języki