Kolegium Jezuitów w Wilnie (1570–1579) – Inne języki