Komisja Spraw Zagranicznych Senatu Stanów Zjednoczonych – Inne języki