Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego – Inne języki