Komunistyczna Partia Czechosłowacji (1995) – Inne języki