Komunistyczny Uniwersytet Mniejszości Narodowych Zachodu im. Juliana Marchlewskiego – Inne języki